top of page

AMNAPADEN


Trajecten die een verschil maken

                         Samen onderweg
                                Zelf oefenen
Bekwame begeleiding

Zelf aan de slag met betrokken en professionele ondersteuning aan je zijde


Amnapaden zijn trajecten waarin je jezelf engageert om gedurende 3 maanden          20 minuten per dag te oefenen met het thema van het door jou gekozen Amnapad.

Het dagelijks oefenen zorgt ervoor dat het niet bij goede voornemens of "weten wat goed voor je is" blijft, maar dat het geoefende op het einde van het traject geïntegreerd is in je dagelijks leven en daar voor jou een verschil maakt.


Amnapaden zijn groepstrajecten.

Doorheen het traject kom je een aantal keer (3 à 4 x afhankelijk van het traject) samen in groep. Het ontmoeten van je "reisgenoten" en het delen van ervaringen geeft extra draagkracht en ondersteuning voor jouw eigen groeiproces.


Amnapaden zijn ontstaan uit een samenkomen van ervaring en kennis.

Het dagelijks begeleiden van mensen in hun groeiprocessen toont me telkens opnieuw dat oefenen helpt.

Oefenen met kleine dingen, op dagelijkse basis, maakt echt een wezenlijk verschil.

Het oefenmateriaal is opgebouwd vanuit een grondige kennis en een ervaren in de praktijk van wat nodig is om groeistappen te kunnen zetten in één of meerdere aspecten van ons leven, dit vanuit zowel een lichaamsgericht als integratief perspectief.


En, last but not least,  Amnapaden zijn praktisch haalbaar. Want wie heeft nu écht geen 20 minuten per dag ?bottom of page